Windcorp Brass Band till Mora

Nu i november så skulle Windcorp Brass Band vässat formen, likasom många band runt om i Sverige, för att vara med i Brass Band-SM i Värnamo. Men 2020 är ett år som inte likna något annat år.

Bandet har dock kunnat samlats till en övningshelg i oktober. Vi repeterade i Allianskyrkan Jönköping och medverkade även på söndagens gudstjänst.

Peter Hellman dirigerade bandet och detta som en förberedelse till en konsert i Mora kyrka lördag 19/12. Under hela året har Mora kommun firat och anordnat konserter till minna att det var 500 år sedan Gustav Eriksson (Vasa) talade inför Moras allmoge.